Σας καλωσορίζω
στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Η Ορθοπαιδική ειδικότητα και κατ’επέκταση ο Oρθοπαιδικός Xειρουργός ασχολείται με παθήσεις και τραυματισμούς που αφορούν το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε προβλήματα οστών, συνδέσμων, αρθρώσεων, τενόντων, μυών και νεύρων που προκύπτουν είτε από κακώσεις, είτε από διάφορες παθήσεις.